Thông Tin Liên Hệ
  • Người liên hệ:
  • Điện thoại: 0984356039
  • Địa chỉ:
Mình đang bán,nhưng ba mình bi bệnh phải nằm viện,ko ai lo nên phải về quê chăm ba,mình sang tất cả đồ đạc trong quan ca phê,gia sang 270trieu,liên hệ mình 0984356039
Mặt bằng một tháng 16 triệu một tháng,đường số 19,phường bình Hưng hòa A,quân bình Tân